خاک

جستجوی تجهیزات

ست آزمایش ماده آلی

Additional Info

  • مدل: S138
  • استاندارد: BS 1377

ست آزمایش ماده آلی شامل سنجش PH ، PH نیترات ، آمونیاک و نیترات  نیتروژن و ... شامل بطری های مختلف ، معرف و تجهیزات جانبی

ساخت کمپانی Matest ایتالیا