خاک

جستجوی تجهیزات

شیکر برقی ارزش ماسه ای

Additional Info

  • مدل: 06.160
  • استاندارد: AASHTO T176 , ASTM D2419 , ISIRI 1685

شیکر برقی ارزش ماسه ای

دارای تایمر جهت کنترل زمان آزمایش، بدنه با رنگ الکتروستاتیک

ساخت کمپانی ATP