خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر سبک دینامیکی

ارديبهشت 28th, 1396

پنترومتر سبک دینامیکی جهت تعیین ضخامت لایه های مختلف و دانسیته نسبی رسوبات و خاکهای غیر چسبنده ، با قابلیت انجام آزمایش در اعماق 8-12m ، شامل کوبه 10kg با شیب شکن و سندان 500mm ، 11 میله ژرفایابی با طول 1m و قطر 22mm ، میله راهنما ، ملزومات و جعبه حمل ، طبق استاندارد DIN 4094 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا