نفت و پتروشیمی

جستجوی تجهیزات

اکتان/ستان سنج قابل حمل SX-100K

Additional Info

  • مدل: SX-100K
  • استاندارد: ASTM D2699-86, ASTM D2700-86, ASTM D4737-03, ASTM D613, EN ISO 5165.

جهت تعیین سریع اکتان بنزین موتور و مناسب برای تعیین دمای مایع مورد آزمایش و سوخت دیزلی

شرایط عملکرد:

دمای محیط : ۱۰- الی ۳۰ درجه سانتی گراد

رطوبت: ۳۰ الی ۸۰ درصد

فشاری هوا : ۸۴ الی ۱۰۶ کیلو پاسکال

مشخصات فنی:

محدوده اندازه گیری میزان اکتان: ۴۰ الی ۱۲۰

محدوده انداه گیری ستان: ۲۰ الی ۱۰۰

میزان خطالی اندازه گیری : ۰/۵

مدت زمان اندازه گیری: کمتر از ۱۰ ثانیه

ساخت کمپانی Shatox روسیه