اخبار

بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی
16 الی 19 اردیبهشت 1397
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران