اخبار

شرکت ATP با هدف توسعه همکاری و شناخت بازارهای جدید در دوران پسا تحریم  و انتقال تکنولوژی و دانش فنی روز دنیا به کشور عزیزمان در نمایشگاه ARABLAB 2019 حضور به عمل رساند و با برگزاری نشست هایی در این راستا جهت جلب اعتماد بهترین کمپانی های تولیدکننده  اروپایی، توانسته است گامی مهم در زمینه تبادل اطلاعات علمی و ارايه تجهیزات پیشرفته فنی بردارد.

2

 

3