خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین دانسیته خاک در محل به روش بالون لاستیکی

Additional Info

  • مدل: S230 KIT
  • استاندارد: CNR N. 22, AASHTO T205, ASTM D2167

دستگاه تعیین دانسیته خاک در محل به روش بالون لاستیکی با ظرفیت 1600ml، شامل استوانه شیشه ای با ظرفیت 1600ml ، فریم مقاوم ، پمپ لاستیکی با دریچه توقف، پلیت چگالی و12 بالون لاستیکی، طبق استاندارد ASTM D2167-AASHTO T205 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا