خاک

جستجوی تجهیزات

دستگاه تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه با قطر (165.1mm) "6½

Additional Info

  • مدل: S234 KIT
  • استاندارد: ASTM D1556-15, NF P94-061-3, UNE 7371, AASHTO T191, CNR N. 22

دستگاه تعیین دانسیته خاک به روش مخروط ماسه با قطر (165.1mm) " ، شامل مخروط فلزی دو طرفه با سوپاپ ، 2 بطری پلاستیکی5 لیتری ، پایه فلزی با حفره مرکزی ، طبق استاندارد ASTM D1556 / AASHTO ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا