خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر نیروسنج حلقه ای

Additional Info

  • مدل: S086
  • استاندارد: -

پنترومتر نیروسنج حلقه ای جهت تعیین مقاومت تکیه گاهی ، درجه تراکم زیرسازی و تعیین مقاومت نفوذ خاک ، دارای دسته T شکل ، نیروسنج حلقه ای با ظرفیت 100kgf(1KN) ، نمودار کالیبراسیون ، میله ضمیمه با طول 500mm ، نشانگر مخروطی با راس30° ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا