خاک

جستجوی تجهیزات

پنترومتر پروکتور

Additional Info

  • مدل: S088
  • استاندارد: ASTM D1558

پنترومتر پروکتور جهت تعیین رابطه­ي رطوبت مقاومت در برابر نفوذ خاکهای ریز دانه در کارگاه ، دارای 9 سوزن فلزی قابل تعویض با قطرهای مختلف ، تجهیزات جانبی و کیف حمل ، طبق استاندارد ASTM D1558 ، ساخت کمپانی Matest ایتالیا