خاک

جستجوی تجهیزات

فریم بار سه محوری دیجیتال با ظرفیت 50KN

Additional Info

  • مدل: S301N
  • استاندارد: ASTM D2850-032, TS 17892-9, TS 17892-8 ,ASTM D7181-11, NF P94-074, NF P94-070, BS 1377:8

فریم بار سه محوری دیجیتال با ظرفیت 50KN طبق استاندارد ASTM D2850,BS 1377:8 جهت آزمایش نمونه های خاک با حداکثر قطر100mm و طول200mm ، با دقت0.5%± ، فاصله بین صفحات 0-790mm ، قطر صفحه 177mm ، سرعت 6mm/min 0.00001-، دارای پورت RS232 برای اتصال به کامپیوتر، ساخت کمپانیMatest ایتالیا