خاک

جستجوی تجهیزات

میز ویبره جهت تعیین دانسیته نسبی خاک

Additional Info

  • مدل: S238-01 KIT
  • استاندارد: ASTM D4253 , ASTM D4254

تجهیزات تعیین دانسیته نسبی خاک های بدون چسبند گی با متد میز ویبره

شامل میز  ویبره الکترو مغناطیسی دارای پانل کنترل مدل S238-10، قالب دانسیته با ظرفیت 0.5 cu.ft همراه با متعلقات مدل S238-11، قالب دانسیته  با ظرفیت 0.1 cu.ft همراه با متعلقات مدلS238-13 ،وزنه سربار و پایه با دستگیره  جهت قالب 0.5 cu.ft مدل S238-14، وزنه سربار و  پایه با دستگیره  جهت قالب 0.1 cu.ft مدل S238-15،گیج اندازه گیری دانسیته نسبی مدل S238-16

ساخت کمپانی Matest ایتالیا