خاک

جستجوی تجهیزات

دفترچه رنگ خاک مانسل

Additional Info

  • مدل: S133N
  • استاندارد: -

نمودار تطابق رنگ جهت شناسایی خاک
این مجموعه شامل 7 نمودار رنگ ثابت با 196 رنگ و 2 نمودار رنگ خاکستری است

ساخت کمپانی Matest ایتالیا