خاک

جستجوی تجهیزات

چکش نفوذ استاندارد SPT

Additional Info

  • مدل: 06.086.01
  • استاندارد: DIN D4094, ISIRI 8446

چکش نفوذ استاندارد SPT

جهت آزمایش صحرایی نفوذ دینامیکی خاک و تعیین ویژگی ژئوتکنیکی خاک قابل استفاده می باشد. این آزمایش به دلیل کاربرد مستقیم و یا غیر مستقیم نتایج آن، در ارزیابی رفتار خاک ها در مقابل پدیده های مختلف ژئوتکنیکی، تعیین پارامترهای خاک و استفاده در تعیین ظرفیت باربری پی ها با در نظر گرفتن ملاحظات نشست، یکی از متدوال ترین آزمایش صحرایی می باشد.

مشخصات فنی :

قطر میله اصلی : 38 میلی متر

طول میله اصلی : 1080 میلی متر

وزن وزنه پرتابه : 10 کیلو گرم