مکانیک سنگ و مصالح سنگ

جستجوی تجهیزات

×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 711

تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سنگ و مصالح سنگی

تجهیزات آزمایشگاهی مکانیک سنگ و مصالح سنگی

 

در این بخش طیف وسیعی از تجهیزات آزمایشگاهی مصالح سنگ و مکانیک سنگ جهت تعیین مشخصات مکانیک سنگ بکر همچون تست دوام، مقاومت برجا و ... و همچنین تجهیزات متنوعی جهت بررسی ویژگی های گوناگون مصالح از قبیل پارامتر های فیزیکی، مکانیکی، ژئومتری، چگالی و ... قرار دارد. ...